Na úvod

Ľudia veľmi často cestujú v priebehu celého roka. Hľadajú nezvyčajné miesta na zemeguli. Spoznávajú iné kultúry, ľudí, krajiny… Ale krása sa neschováva vždy niekde na druhom konci sveta, ale možno práve niekde za humnami, na brehu kanála, niekde v chládku starého orecha… možno v blízkej dedinke. Žijú aj tam ľudia možno trochu na iný spôsob, ale práve keď spoznáme a porozumieme im tým trochu iným, lepšie spoznáme a porozumieme aj sami sebe. Rozmanitosť sveta je tá, ktorá nám dáva možnosti skúmať, spoznávať, prijať nové, kreatívne myslieť a pátrať po zmysle.

Rodičia a vychovávatelia, ktorí chcú deti vychovávať v duchu daného prostredia, využívať jeho potenciály, pestovať rozmanitosť, toleranciu, empatiu, otvorenosť, lásku a úctu k svojmu, ale aj inému prostrediu, k ľuďom, prírode, kultúre a viesť k hodnotám ako sú láska a úcta k svojmu pôvodu, veríme, že táto brožúrka bude aspoň trochu na pomoci.

Jej súčasný spôsob použitia Vás a Vaše deti určite nenechá ľahostajným a na aký spôsob pôjdete na potulky, rozhodnete sami.

deti