Pivnica

V pivnickom poli, v pivnickom poli tri lipky… tak spívajú Pivničaňá!

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica,

v ktorom chránia a interpretujú

nehmotné kultúrne dedičstvo. Deti už od malička vedú tým smerom a to sa im darí už dlho, dlho!

Knižnica v pivnici

Aj v Pivnici je knižnica, všetky deti sú jej členmi, tešia sa

na leporelá, encyklopédie, rozprávkové knihy, 

detské knihy...

Lucka

13. decembra k nám

zavíta Lucka. Je to  ľudový obyčaj v Pivnici..

Lucka deti pokarhá a pripomenie im, že majú celý rok byť dobré a poslúchať rodičov.


list dedko mrázovi

Keď sa už blížia Vianoce a príchod Deda Mráza, na poštu ideme zaslať list Dedovi Mrázovi, potom už len čakáme na prekvapenie pod stromčekom.

Platán

V Pivnici rastie najvyšší

a najhrubší strom. Volá sa Platán. S deťmi chodíme ho

obzerať, obdivovať, zbierať listy a pozorovať na ňom zmeny zapríčinené ročnými obdobiami. Najradšej ho objímamea počítame, koľko detí je potrebné na objatie

jeho kmeňu.

Väčšia časť pivnického obyvateľstva sa zaoberápoľnohospodárstvom.

Aby sme zistili čo je to vlastne, často chodievame na pole s obilninami, do zeleninových záhrad a na gazdovstvo, kde sa starajú o domáce zvieratá. Obdivujeme rôznepoľnohospodárske stroje a čo všetko ony dokážu. Neskoršie sú často témou a obsahom našich hier.

Hra, úlohy a aktivity...


1) Zaspievaj
niektorú slovenskú ľudovú pieseň
2) Vieš ako sa volá tradičná ľudová obuv, ktorú si obúvali dievčatá?KALAFICE

3) Koľko
rokov spala Šípková Ruženka?
4) Koľko je trpaslíkov v rozprávke o Snehulienky?

 6) Vyrob si ozdoby na vianočný

stromček tak, že orechy zabalíš do alobalu.

7) Nakresli aký darček by si si

prijal nájsť pod vianočným stromčekom.

8) Poznáš časti stromu? (koreň, kmeň, koruna)
Choď s rodičmi alebo vychovávateľkou do parku a nauč sa to priamo na strome.
9) Nakresli ako vypadá strom počas štyroch ročných období.
10) Ktoré domáce zvieratá nám dajú  mlieko?
11 Koľko
nôh majú spolu mačka a vrabec?
12) Vydupaj
slovo kozliatko. Koľko krát si dupol