aradáč

malá banátska osada


Aradáčsky park,

v ktorom sa rady hrávame a všímame si zmeny, ktoré sa dejú okolo nás, tu nám je každý deň veselý a plný zážitkov.


športoví štádion

V zdravom tele, zdravý

duch! Kondičku si zlepšujeme na športovom štadióne na čerstvom vzduchu.

Vinica v Aradáči

 Tradičnou aradáčskou

oberačkou chránime od zabudnutia ľudové zvyky, piesne a kroje.

Hasiči

Už od malička deťom

vštepujeme, že robiť dobré skutky a pomáhať ľuďom sú humánne gestá. Stať sa

dobrovoľným hasičom je česť!

kopec v Aradáči

Evanjelická cirkev v

Aradáči. Deťom sa vštepuje viera a láska k Bohu.

V strede osady máme kopec,

na ktorom všetky deti z osady sa vyšantia do milej vôle!


Hra, úlohy a aktivity...

 1) Vyhľadaj najhrubší a najtenší

strom v parku.

 2) Vytvor strom z prírodnín,

ktoré nájdeš vo svojom okolí.

3) Vieš loptu vyhodiť a dvomi
rukami chytiť?


4) Popíš s akou loptou sa hrá basketbal.
5) Napočítaj ovocie, ktoré dozrieva v jeseň.