Na vzniku brožúrky spolupracovali

moje úžasné kolegyne, vychovávateľky z rôznych vojvodinských prostredí, kde sa pedagogické činnosti v predškolských zariadeniach konajú v slovenčine a sú výsledkom úspešnej pätnásťročnej

spolupráce, ktorú budeme vždy rozširovať a obohacovať.

Predškolská ustanovizeň Poletarac Stará Pazova

Ivana Milijaševićová Ana Hadríková Irena Domoniová Miroslava Novačićová Svetlana Kováčová Miroslava Petrićova Anna Lešťanová

Predškolská ustanovizeň Ljube Stankovića, Lug

Jarmila Melegová Anita Melegová Martina Križanová 

Predškolská ustanovizeň Kolibrík Kovačica

Anna Sabová Anna Cicková Anna Bakošová Marína Matuľová 

Predškolská ustanovizeň Poletarac Alibunar, janošik

Anka Tomeková

Zš Bratstva Aradáč

Viera Godová Marcela Bujáková

Predškolská ustanovizeň Kolibri Báč, Selenča

Jana Strehárska Jasmína Kováčová Ľudmila Čapandová

Zš s mš 15.októbra Pivnica v Pivnici

Anna Tótová Jula Živićová Miluška Valentíková Tatjana Macková 

Predškolská áustanovizeň Včielka Báčsky Petrovec

Anna Hasíková Andreja Medićová Božena Levárska

web design, technická úprava

Jaroslav Zima