Selenča

Na juhu Báčky nachádza sa osada Selenča.


Kanál DTD

V Selenči deti a ich rodičia naplno

využívaju potenciály svojho prostredia. Rady chodievajú na brehy Kanála DTD.

Prečo ich baví isť ku kanálu? Je tam krásna príroda a všelijaké vodné rastliny a živočíchy, zároveň miesto na pozorovanie, zisťovanie, bádanie, ale aj tvorenie!

KUS Selenča

Aj v Selenči si zachovávajú tradície,

ľudový odev, spevy, tance a staré remeslá. Viete, kde? V  KUS Selenča, MOMS Selenča, v Dome kultúry, ale

aj u umelkyni Anny Nosálovej.

Ak Vás cesta zavedie do Selenče, tu si môžete pozrieť tradičné predmety, náradie, náčinie, tradičný odev…

školký park

Selenčský škôlkari čarovný svet prírody objavuju v školskom parku. Počas hry vyskúšajú si každý zábavný pokus, v ktorom objavujú tajomstvá prírody!

Prečo je dôležité prírodu chrániť, prečo je príroda dôležitá pre ľudí …

Hra, úlohy a aktivity...

1) Vieš ako sa volajú časti tradičného ľudového odevu
v Selenči? Časti tradičného ľudového kroja pre ženy sú:
béňa, sukne kašmerínka a ľadovka, zepi, ručník, neredov (hrubý pletený ručník), kytka,
párta (keď sa dievka vydávala).


4) U chlapov:
gaty, pretkavá košeľa, štrikuvaná košeľa, kalap s perom (klobúk), šubara, kolečko, kožuch z
baraniny (bunda), kapce a cokule.

 7) Vieš koľko má pavúk nôh?

8) Na prechádzke v parku si šiel chodníkom raz doľava, potom doprava... Vypracuj úlohu tak, že šípku ktorá ukazuje smer doprava vyfarbíš zelenou pastelkou a šípku smerom doľava červenou pastelkou.

9) Viete vyrobiť kŕmidlo pre vtáčky?